Ενημέρωση Γονέων 

Στόχοι & Περιεχόμενο  Προπόνησης σε κάθε ηλικιακή κατηγορία.