Αποστολές Τμημάτων 

Οι Αποστολές των τμημάτων μπορούν να αλλάξουν κάθε Σαββατοκύριακο ανάλογα με την κρίση των προπονητών της κάθε ηλικίας και την εικόνα των παιδιών στους αγώνες και στις προπονήσεις.