Αγώνες Ακαδημίας 

Κ18 


Κ16  ΕΠΣΑ 


Κ15 SOCCER

Κ 14 2006-2007

Κ13 2006-2007 Σκουατρα Τζουρα

Κ12 2008 Πορτουγκαλ


Κ12 2008 Ουρουγουάη

Κ11 2009 Φουριας Ροχας 

Κ11 2009 Βραζιλ

Κ10 2010 Γκαλάκτικος

Κ9 2011 Νερατζουρι


Κ8 2012 Κοκκινάκια