Αγώνες Ακαδημίας 

Κ18 ΕΠΣΑ 

Κ16 ΕΠΣΑ

Κ15 Soccer

Κ14 ΕΠΣΑ

Κ13 Αρτζεντίνα 

Κ13 Σκουατρα Τζούρα

Κ12 Πορτουγκαλ 

Κ12 Ουρουγουάη

Κ11 Φουριας Ρόχας

Κ11 Βραζιλ

Κ11 Πάντσερ 

Κ10 Γκαλάκτικος 

Κ10 Μπλαουγκρανα

Κ9 Μπιανκονέρι 

Κ9 Νερατζούρι 

Κ8 Κοκκινάκια 

Κ8 Ασπράκια 

Κ7 Κοκκινάκια 

Κ7 Ασπράκια