Αγώνες Ακαδημίας 

Κ18 


Κ 14 2006-2007

Κ 13 SOCCER 2006-2007 Αρτζεντινα

Κ13 2006-2007 Σκουατρα Τζουρα

Κ12 2008 Πορτουγκαλ


 Κ12 2008 Reds

Κ11 2009 Φουριας Ροχας 

Κ11 2009 Βραζιλ

Κ11 2009 Παντσερ

Κ10 2010 Γκαλάκτικος

 Κ9 2011 Μπιανκονερι 

Κ8 2012 Κοκκινάκια 

Κ8 2012 Ασπράκια  


Κ7 2013 Κοκκινάκια 

Κ7 2013 Ασπράκια

Κ6 Αστεράκια 2014