Αγώνες Ακαδημίας 

Κ18 ΕΠΣΑ 

Κ16 2005 ΕΠΣΑ

Κ15 2006 Soccer

Κ14 2007 ΕΠΣΑ

Κ14 2007 Κόκκινοι  

Κ13 2008 Κόκκινοι  

Κ13 2008 Άσπροι

Κ12 2009 Κόκκινοι

Κ12 2009 Άσπροι

Κ11 2010 Κόκκινοι 

Κ10 2011 Κόκκινοι 

Κ10 2011 Άσπροι  

Κ9 2012 Κόκκινοι 

Κ9 2012 Άσπροι  

Κ8 2013 Κόκκινοι  

Κ8 2013 Άσπροι 

Κ7 2014 Κόκκινοι