Κορωνίδα Γαλατσίου 

Παίζω - Διασκεδάζω - Ανακαλύπτω - Μαθαίνω.